Naziv tvrtke:
ALDO
Sjedište tvrtke:
Kožljak 95
52233 Šušnjevica
Pravna forma:
Telefon:
+385 52 864051
Fax:
+385 52 881102
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: